ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.เนินขี้เหล็ก อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ค่ะ
 
 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ประกาศแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2556  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลเนินขี้เหล็ก  ได้ดำเนินการประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2556   เมื่อวันที่  1 ตุลาคม 2555  และได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ  2556  สำหรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรม/โครงการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและแผนงาน/โครงการที่หน่วยงานต่าง ๆ ดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ประกาศ ณ  วันที่   26  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2555

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 ธ.ค. 2555 เวลา 10.49 น. โดย พีรญา อำนวยสาร

ผู้เข้าชม 518 ท่าน