ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.เนินขี้เหล็ก อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ค่ะ
 
 
 
 
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ  
 

1. โครงการก่อสร้างถนนพูนดินพร้อมลงลูกรังสายนานายน้อย แก้วกาญจน์ - นายนายเวช หงส์นิกร หมู่ที่ 5 บ้านหนองไร่
2.  โครงการติดตั้งเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลเนินขี้เหล็ก
3.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าบ้านนางศรีสร้อย จูมาศ หมู่ที่ 11 ตำบลเนินขี้เหล็ก

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ก.ค. 2557 เวลา 11.06 น. โดย นภารัตน์ ประภัสสร

ผู้เข้าชม 206 ท่าน