หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเนินขี้เหล็ก
โรงเรียนบ้านดอนจังหัน
สถานีอนามัยบ้านหนองสังข์
วัดหนองสังข์
“ภายในปี 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเนินขี้เหล็ก จะพัฒนาท้องถิ่นให้น่าอยู่
เชิดชูผลิตภัณฑ์ชุมชน เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง เคียงข้างชุมชน เตรียมคนสู่อาเซียน”
วิสัยทัศน์ อบต.เนินขี้เหล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบล
เนินขี้เหล็ก
อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
วิสัยทัศน์
“ภายในปี 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเนินขี้เหล็ก
จะพัฒนาท้องถิ่นให้น่าอยู่ เชิดชูผลิตภัณฑ์ชุมชน
เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
เคียงข้างชุมชน เตรียมคนสู่อาเซียน”
1
2
3
4
5
 
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.เนินขี้เหล็ก อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ค่ะ

 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประมวลภาพการประชุมซักซ้อมหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2563 [ 16 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคล ประจำปี 2562 [ 10 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 50  
 
ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2555 [ 13 พ.ย. 2555 ]  อ่าน : 102  
 
ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2552 [ 28 ต.ค. 2552 ]  อ่าน : 112  
 
ประชาสัมพันธ์รายรับ - รายจ่าย ประจำปี 2551 [ 20 พ.ค. 2552 ]  อ่าน : 181  
 
ประชาสัมพันธ์รายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2550 [ 15 ก.ย. 2551 ]  อ่าน : 149  
 
  (1)