องค์การบริหารส่วนตำบล เนินขี้เหล็ก อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
  • 1.)
    ภ.ด.ส.๖ (หนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี ที่ท่านได้รับจาก อบต.เนินขี้เหล็ก)
  • 2.)
    สลิปการโอน
    โอนเข้า กรณีต้องการชำระเงิน กรุณาติดต่อ : 056217745 ต่อ 13