หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาปรับปรุงถนนดินลูกรังกลบหลุมบ่อ บริเวณหมู่ที่ ๓,๕,๖,๙,๑o,๑๑,๑๒ เนินขี้เหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ส.ค. 2565 ]ซื้อตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตำบลเนินขี้เหล็ก โดยจัดซื้อภาชนะรองรับมูลฝอยแบบแยกประเภท ขนาด 60 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ส.ค. 2565 ]จ้างเหมาปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ส.ค. 2565 ]ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร รุ่น SHARP MX - M362N (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ส.ค. 2565 ]จ้างช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ หน้าบ้านนายสำเริง เก็งเขตต์ หมู่ที่ 5 และบริเวณบ้านหนองพลับ หมู่ที่ 10 ตำบลเนินขี้เหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ส.ค. 2565 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากของเดิมบริเวณบ้านนางชม เกิดเมฆ หมู่ที่ 7 ตำบล เนินขี้เหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ค. 2565 ]ซื้อปั๊มน้ำ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ค. 2565 ]จ้างเหมาจัดทำอ้างล้างหน้าสำหรับเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสังฆวิถี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินขี้เหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 29