หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้ออาหารเสริม (นมโรงเรียน) พาสเจอร์ไรส์ ขนาด 200 มิลลิลิตร ชนิดถุง รสจืด ให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตตำบลเนินขี้เหล็ก (เดือน ธันวาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2565 ]



ซื้ออาหารเสริม (นมโรงเรียน) พาสเจอร์ไรส์ ขนาด 200 มิลลิลิตร ชนิดถุง รสจืด ให้กับนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาในเขตตำบลเนินขี้เหล็ก (เดือน ธันวาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2565 ]



อาหารเสริม (นมโรงเรียน) พาสเจอร์ไรส์ ขนาด 200 มิลลิลิตร ชนิดถุง รสจืด ให้กับนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาในเขตตำบลเนินขี้เหล็ก (เดือน ธันวาคม 2565) [ 30 พ.ย. 2565 ]



อาหารเสริม (นมโรงเรียน) พาสเจอร์ไรส์ ขนาด 200 มิลลิลิตร ชนิดถุง รสจืด ให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตตำบลเนินขี้เหล็ก (เดือน ธันวาคม 2565) [ 30 พ.ย. 2565 ]



จ้างวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณบ้านนางศร สุขแจ่ม หมู่ที่ 2 บ้านดงจังหัน ตำบลเนินขี้เหล็ก อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2565 ]



จ้างวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณบ้านนางทองสุข แบนไทยสงค์ หมู่ที่ 2 บ้านดงจังหัน ตำบลเนินขี้เหล็ก อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2565 ]



จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (กู้ชีพ-กู้ภัย) หมายเลขทะเบียน บร 1568 นครสวรรค์ หมายเลขครุภัณฑ์รถยนต์ 011 51 0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ย. 2565 ]



ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2565 ]



จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านนายธวัชชัย จันทเภา หมู่ที่ 2 ตำบลเนินขี้เหล็ก อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2565 ]



ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร รุ่น SHARP MX - M362N (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 35