หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเนินขี้เหล็ก
โรงเรียนบ้านดอนจังหัน
สถานีอนามัยบ้านหนองสังข์
วัดหนองสังข์
“ภายในปี 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเนินขี้เหล็ก จะพัฒนาท้องถิ่นให้น่าอยู่
เชิดชูผลิตภัณฑ์ชุมชน เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง เคียงข้างชุมชน เตรียมคนสู่อาเซียน”
วิสัยทัศน์ อบต.เนินขี้เหล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบล
เนินขี้เหล็ก
อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
วิสัยทัศน์
“ภายในปี 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเนินขี้เหล็ก
จะพัฒนาท้องถิ่นให้น่าอยู่ เชิดชูผลิตภัณฑ์ชุมชน
เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
เคียงข้างชุมชน เตรียมคนสู่อาเซียน”
1
2
3
4
5
 
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.เนินขี้เหล็ก อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ค่ะ
 
  รประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.บางม่วง   ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ม.ค. 2564
อบต.บางม่วง   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๘ รายการ เพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ม.ค. 2564
อบต.หัวหวาย   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ม.ค. 2564
อบต.แม่วงก์   ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 5 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ม.ค. 2564
อบต.วัดไทรย์   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักงานปลัด ( รอบที่ 1/2564 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ม.ค. 2564
ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก   จ้างจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์งานเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ม.ค. 2564
อบต.แม่วงก์   ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ม.ค. 2564
อบต.วัดไทรย์   ซื้อวัสดุไฟฟ้าสำหรับรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ม.ค. 2564
อบต.สายลำโพง   ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ม.ค. 2564
ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก   จ้างทำตรายาง จำนวน ๙ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ม.ค. 2564
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1,671