หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเนินขี้เหล็ก
โรงเรียนบ้านดอนจังหัน
สถานีอนามัยบ้านหนองสังข์
วัดหนองสังข์
“ภายในปี 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเนินขี้เหล็ก จะพัฒนาท้องถิ่นให้น่าอยู่
เชิดชูผลิตภัณฑ์ชุมชน เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง เคียงข้างชุมชน เตรียมคนสู่อาเซียน”
วิสัยทัศน์ อบต.เนินขี้เหล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบล
เนินขี้เหล็ก
อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
วิสัยทัศน์
“ภายในปี 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเนินขี้เหล็ก
จะพัฒนาท้องถิ่นให้น่าอยู่ เชิดชูผลิตภัณฑ์ชุมชน
เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
เคียงข้างชุมชน เตรียมคนสู่อาเซียน”
1
2
3
4
5
 
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.เนินขี้เหล็ก อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ค่ะ
 
 
 
 


นายประเสริฐ สกุณา
ประธานสภา อบต.เนินขี้เหล็ก
 


นายเชียร คีรีทศ
รองประธานสภา อบต.เนินขี้เหล็ก


นางกันยกร วิสิทธิ์พานิช
เลขานุการสภา อบต.
 
 


นายชัด วาระบรรณ์
สมาชิกสภา หมู่1


นายประวิทย์ ประชาชน
สมาชิกสภา หมู่ที่ 1


นายประทีป แบนไทยสง
สมาชิกสภา หมู่ที่ 2


นายวัลลภ หมั่นทรัพย์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 2


นางสารี่ จูงาม
สมาชิกสภา หมู่ที่ 3


นายอุบล คีรีทศ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 3


นางประมวล เฉยชาญ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 4


นายวิรัตน์ ชวาริด
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5


นายสมบัติ สร้อยฟ้า
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5