หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเนินขี้เหล็ก
โรงเรียนบ้านดอนจังหัน
สถานีอนามัยบ้านหนองสังข์
วัดหนองสังข์
“ภายในปี 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเนินขี้เหล็ก จะพัฒนาท้องถิ่นให้น่าอยู่
เชิดชูผลิตภัณฑ์ชุมชน เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง เคียงข้างชุมชน เตรียมคนสู่อาเซียน”
วิสัยทัศน์ อบต.เนินขี้เหล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบล
เนินขี้เหล็ก
อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
วิสัยทัศน์
“ภายในปี 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเนินขี้เหล็ก
จะพัฒนาท้องถิ่นให้น่าอยู่ เชิดชูผลิตภัณฑ์ชุมชน
เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
เคียงข้างชุมชน เตรียมคนสู่อาเซียน”
1
2
3
4
5
 
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.เนินขี้เหล็ก อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ค่ะ
 
  กิจกรรม
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา  
 


 
ประมวลภาพการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินขี้เหล็ก ประจำปีงบประมาณ 2563 อบรมให้ความรู้กับพนักงานส่วนตำบล , ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 21 ก.ย. 2563 ]  
อ่าน: 12
 


 
ประมวลภาพการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินขี้เหล็ก ประจำปีงบประมาณ 2563 อบรมให้ความรู้กับผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเนินขี้เหล็ก [ 21 ก.ย. 2563 ]  
อ่าน: 13
 


 
ประมวลภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสังฆวิถี จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการลดและการคัดแยกขยะมูลฝอย [ 14 ก.ย. 2563 ]  
อ่าน: 34
 
 
         


 
ประมวลภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไร่ จัดกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการใช้ภาชนะ/บรรจุภัณฑ์ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว [ 14 ก.ย. 2563 ]  
อ่าน: 36
 


 
ประมวลภาพการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนตามโครงการเศรษฐกิจชุมชนระดับตำบล [ 14 ก.ย. 2563 ]  
อ่าน: 36
 


 
ประมวลภาพการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน [ 14 ก.ย. 2563 ]  
อ่าน: 34
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 19