ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.เนินขี้เหล็ก อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ค่ะ
 
 
 
 
 
ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานก่อสร้าง  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

         โครงการช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยวางท่อ และจัดเรียงท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2, 4, 10, 12  ตำบลเนินขี้เหล็ก รายละเอียดตาม ปร.4, ปร.5 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลเนินขี้เหล็ก

          (รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ)

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 มี.ค. 2562 เวลา 14.22 น. โดย นภารัตน์ ประภัสสร

ผู้เข้าชม 15 ท่าน