หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเนินขี้เหล็ก
โรงเรียนบ้านดอนจังหัน
สถานีอนามัยบ้านหนองสังข์
วัดหนองสังข์
“ภายในปี 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเนินขี้เหล็ก จะพัฒนาท้องถิ่นให้น่าอยู่
เชิดชูผลิตภัณฑ์ชุมชน เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง เคียงข้างชุมชน เตรียมคนสู่อาเซียน”
วิสัยทัศน์ อบต.เนินขี้เหล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบล
เนินขี้เหล็ก
อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
วิสัยทัศน์
“ภายในปี 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเนินขี้เหล็ก
จะพัฒนาท้องถิ่นให้น่าอยู่ เชิดชูผลิตภัณฑ์ชุมชน
เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
เคียงข้างชุมชน เตรียมคนสู่อาเซียน”
1
2
3
4
5
 
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.เนินขี้เหล็ก อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ค่ะ
 
 
 
 

 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานศูนย์พัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา บ้านเกริ่นกระถิน ตำบลเนินขี้เหล็ก อำเภอลาดยาว  
 

ในวันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 12.42 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานศูนย์พัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา บ้านเกริ่นกระถิน ตำบลเนินขี้เหล็ก อำเภอลาดยาว ซึ่งเป็นที่ดินของนางสาวสมศรี คล้ายสุข ราษฎรในพื้นที่ได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อปี 2559 เพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อมาในปี 2561 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระชานุญาติ ให้มูลนิธิชัยพัฒนาพัฒนาใช้พื้นที่นี้ ให้เป็นสถานที่เรียนรู้ด้านการเกษตรไม้ผลและพืชไร่ของชุมชน มูลนิธิชัยพัฒนาจึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาให้เป็นแปลงผลิตและสาธิตไม้ผลและพืชไร่ด้วยการเพาะและขยายกิ่งพันธุ์ไม้ผล รวมถึงการแปรรูปผลผลิต เพื่อให้เกษตรกรและผู้สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้ ตลอดจนนำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ไม้ผลและพืชไร่ทดแทนการทำเกษตรเชิงเดี่ยว และเป็นสถานที่ผลิตและขยายพันธุ์ไม้ผลและพืชไร่ เพื่อพระราชทานแก่ราษฎรผู้ประสบภัย ในอนาคต
ปัจจุบันได้ปรับสภาพพื้นที่พร้อมปรับปรุงดิน และขุดสระน้ำขนาดความจุ 7,700 ลูกบาศก์เมตร และในปี 2563 นี้จะเริ่มปลูกสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้าง อาทิ อาคารโรงเรือน อาคารโรงแปรรูปผลผลิต และ อาคารโรงเพาะชำและขยายกิ่ง

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 ม.ค. 2563 เวลา 11.14 น. โดย พีรญา อำนวยสาร

ผู้เข้าชม 10 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/18

ลำดับภาพที่ 2/18

ลำดับภาพที่ 3/18

ลำดับภาพที่ 4/18

ลำดับภาพที่ 5/18

ลำดับภาพที่ 6/18

ลำดับภาพที่ 7/18

ลำดับภาพที่ 8/18

ลำดับภาพที่ 9/18

ลำดับภาพที่ 10/18

ลำดับภาพที่ 11/18

ลำดับภาพที่ 12/18

ลำดับภาพที่ 13/18

ลำดับภาพที่ 14/18

ลำดับภาพที่ 15/18

ลำดับภาพที่ 16/18

ลำดับภาพที่ 17/18

ลำดับภาพที่ 18/18
<<
>>
X