หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเนินขี้เหล็ก
โรงเรียนบ้านดอนจังหัน
สถานีอนามัยบ้านหนองสังข์
วัดหนองสังข์
“ภายในปี 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเนินขี้เหล็ก จะพัฒนาท้องถิ่นให้น่าอยู่
เชิดชูผลิตภัณฑ์ชุมชน เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง เคียงข้างชุมชน เตรียมคนสู่อาเซียน”
วิสัยทัศน์ อบต.เนินขี้เหล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบล
เนินขี้เหล็ก
อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
วิสัยทัศน์
“ภายในปี 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเนินขี้เหล็ก
จะพัฒนาท้องถิ่นให้น่าอยู่ เชิดชูผลิตภัณฑ์ชุมชน
เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
เคียงข้างชุมชน เตรียมคนสู่อาเซียน”
1
2
3
4
5
 
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.เนินขี้เหล็ก อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ค่ะ
 
 
 
 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินขี้เหล็ก พร้อมเปิดศูนย์พักคอยประจำตำบลเนินขี้เหล็ก  
 

ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ได้ประชุม ครั้งที่ 29/2564 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ได้มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้รับผิดชอบร่วมดำเนินการกับหน่วยงานอื่น ในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เกี่ยวกับการเตรียมและจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation) โดยให้นายอำเภอกำกับดูแลการดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นั้น
     ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลเนินขี้เหล็ก พร้อมเปิดศูนย์พักคอยประจำตำบลเนินขี้เหล็ก จำนวน 20 เตียงเพื่อรองรับผู้ป่วยสีเขียวที่มีอาการไม่รุนแรง หรือผู้ติดเชื้อที่ยังไม่ได้เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จนหายป่วย ปลอดภัยสามารถกลับบ้านได้ ไว้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเนินขี้เหล็ก

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ส.ค. 2564 เวลา 11.32 น. โดย พีรญา อำนวยสาร

ผู้เข้าชม 77 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/10

ลำดับภาพที่ 2/10

ลำดับภาพที่ 3/10

ลำดับภาพที่ 4/10

ลำดับภาพที่ 5/10

ลำดับภาพที่ 6/10

ลำดับภาพที่ 7/10

ลำดับภาพที่ 8/10

ลำดับภาพที่ 9/10

ลำดับภาพที่ 10/10
<<
>>
X