หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเนินขี้เหล็ก
โรงเรียนบ้านดอนจังหัน
สถานีอนามัยบ้านหนองสังข์
วัดหนองสังข์
“ภายในปี 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเนินขี้เหล็ก จะพัฒนาท้องถิ่นให้น่าอยู่
เชิดชูผลิตภัณฑ์ชุมชน เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง เคียงข้างชุมชน เตรียมคนสู่อาเซียน”
วิสัยทัศน์ อบต.เนินขี้เหล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบล
เนินขี้เหล็ก
อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
วิสัยทัศน์
“ภายในปี 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเนินขี้เหล็ก
จะพัฒนาท้องถิ่นให้น่าอยู่ เชิดชูผลิตภัณฑ์ชุมชน
เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
เคียงข้างชุมชน เตรียมคนสู่อาเซียน”
1
2
3
4
5
 
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.เนินขี้เหล็ก อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ค่ะ
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเสียงตามสายภายในหมู่บ้านหนองขี้วัว หมู่ที่ 12 ตำบลเนินขี้เหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16 ต.ค. 2562 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   กิจกรรมศึกษาดูงานตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่    25 ก.ค. 2562 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง แผนรายงานปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563   10 ต.ค. 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานก่อสร้าง   8 ต.ค. 2562 7
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7 ต.ค. 2562 5
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถกู้ชีพกู้ภัย รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเนินขี้เหล็ก, เครื่องตัดหญ้า, เครื่องพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย, เครื่องเลื่อยยนต์และอื่น ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1 ต.ค. 2562 7
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินขี้เหล็ก จำนวน 3 คัน และอื่น ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1 ต.ค. 2562 9
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม เพื่อใช้สำหรับบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ และพนักงานผู้ปฏิบัติงานราชการของ องค์การบริหารส่วนตำบลเนินขี้เหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1 ต.ค. 2562 5
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าพื้นที่เว็บไซต์ (Web site) ค่าธรรมเนียมโดเมน ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินขี้เหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1 ต.ค. 2562 6
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ โดยจ้างเหมาตำแหน่ง ผู้ช่วยงานจัดเก็บภาษีและ พัฒนารายได้ และอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1 ต.ค. 2562 4
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 82