หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเนินขี้เหล็ก
โรงเรียนบ้านดอนจังหัน
สถานีอนามัยบ้านหนองสังข์
วัดหนองสังข์
“ภายในปี 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเนินขี้เหล็ก จะพัฒนาท้องถิ่นให้น่าอยู่
เชิดชูผลิตภัณฑ์ชุมชน เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง เคียงข้างชุมชน เตรียมคนสู่อาเซียน”
วิสัยทัศน์ อบต.เนินขี้เหล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบล
เนินขี้เหล็ก
อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
วิสัยทัศน์
“ภายในปี 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเนินขี้เหล็ก
จะพัฒนาท้องถิ่นให้น่าอยู่ เชิดชูผลิตภัณฑ์ชุมชน
เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
เคียงข้างชุมชน เตรียมคนสู่อาเซียน”
1
2
3
4
5
 
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.เนินขี้เหล็ก อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ค่ะ
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 11 ตำบลเนินขี้เหล็ก อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ตามมาตรฐานงานก่อสร้าง การประปาส่วนภูมิภาค แบบมาตรฐานประกอบงานก่อสร้าง 2558 ฉบับย่อ เฉพาะงานวางท่อและอุปกรณ์ ด้วยวิธีประ   23 ส.ค. 2562 12
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาดไม่ต่ำกว่า 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8 พ.ค. 2562 92
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่ที่ 7 ตำบลเนินขี้เหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3 เม.ย. 2562 84
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกสระลำกระทิง หมู่ที่ 2 บ้านดงจังหัน ตำบลเนินขี้เหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7 มี.ค. 2562 104
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสายกลุ่มบ้านร่วมใจ หมู่ที่ 2 ตำบลเนินขี้เหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding)   3 ม.ค. 2561 105
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะ โครงการสอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน   16 ส.ค. 2560 170
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อรถยนต์ราชการส่วนกลาง (เพิ่มเติมฉบับที่ 1)   3 ส.ค. 2560 145
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำกว่า 2,400 ซีซี   2 ส.ค. 2560 180
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เรื่อง โครงการขุดลอกสระน้ำ บริเวณสระลำกระทิง หมู่ที่ 2 ตำบลเนินขี้เหล็ก อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์   30 พ.ค. 2560 208
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกสระน้ำบริเวณสระลำกระทิง หมู่ที่ 2 ตำบลเนินขี้เหล็ก    11 พ.ค. 2560 243
  (1)     2      3      4