หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเนินขี้เหล็ก
โรงเรียนบ้านดอนจังหัน
สถานีอนามัยบ้านหนองสังข์
วัดหนองสังข์
“ภายในปี 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเนินขี้เหล็ก จะพัฒนาท้องถิ่นให้น่าอยู่
เชิดชูผลิตภัณฑ์ชุมชน เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง เคียงข้างชุมชน เตรียมคนสู่อาเซียน”
วิสัยทัศน์ อบต.เนินขี้เหล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบล
เนินขี้เหล็ก
อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
วิสัยทัศน์
“ภายในปี 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเนินขี้เหล็ก
จะพัฒนาท้องถิ่นให้น่าอยู่ เชิดชูผลิตภัณฑ์ชุมชน
เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
เคียงข้างชุมชน เตรียมคนสู่อาเซียน”
1
2
3
4
5
 
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.เนินขี้เหล็ก อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ค่ะ
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว   ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 36 / 2564    17 ก.ย. 2564 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ปางสวรรค์   ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกันยายน 2564 ครั้งที่ 2   17 ก.ย. 2564 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บางพระหลวง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ถนน ซอย ๔ บริเวณบ้านนายปัญญา หมู่ที่ ๕โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17 ก.ย. 2564 1
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทับกฤชใต้   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์   17 ก.ย. 2564 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก   ประกาศเรื่องการสำรวจข้อมูลที่ดินและส่ิงปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลท่่าน้ำอ้อยม่วงหักเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดเก็บภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2565   17 ก.ย. 2564 3
กิจการสภา อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ   ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔   17 ก.ย. 2564 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หัวถนน      17 ก.ย. 2564 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.โคกเดื่อ   รายงานสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อำเภอ ไพศาลี จังหวัด นครสวรรค์ วันที่ 16 กันยายน 2564   16 ก.ย. 2564 5
ข่าวกิจกรรม อบต.พยุหะ   จัดเตรียมสถานที่และเตรียมความพร้อมเพื่อให้บริการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชน ณ ห้องประชุมนิทัศนพลธรรม โรงเรียนพยุหะวิทยา (วัดเขาแก้ว)   16 ก.ย. 2564 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.โคกเดื่อ   ศพด.บ้านคลองตักน้ำ การสอน แบบ On hand เด็กช่วงโควิค   16 ก.ย. 2564 7
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 9,634