หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเนินขี้เหล็ก
โรงเรียนบ้านดอนจังหัน
สถานีอนามัยบ้านหนองสังข์
วัดหนองสังข์
“ภายในปี 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเนินขี้เหล็ก จะพัฒนาท้องถิ่นให้น่าอยู่
เชิดชูผลิตภัณฑ์ชุมชน เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง เคียงข้างชุมชน เตรียมคนสู่อาเซียน”
วิสัยทัศน์ อบต.เนินขี้เหล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบล
เนินขี้เหล็ก
อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
วิสัยทัศน์
“ภายในปี 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเนินขี้เหล็ก
จะพัฒนาท้องถิ่นให้น่าอยู่ เชิดชูผลิตภัณฑ์ชุมชน
เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
เคียงข้างชุมชน เตรียมคนสู่อาเซียน”
1
2
3
4
5
 
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.เนินขี้เหล็ก อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ค่ะ
ข้อบัญญัติ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ยกเลิกภารกิจหรือข้อบัญญัติ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเนินขี้เหล็ก [ 28 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
่ร่าง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเนินขี้เหล็ก เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2562 [ 30 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 96  
 
ร่าง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเนินขี้เหล็ก เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไชมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2562 [ 30 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 97  
 
ร่าง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเนินขี้เหล็ก เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2562 [ 30 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 90  
 
ร่าง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเนินขี้เหล็ก เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562 [ 30 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 91  
 
การบังคับใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 16 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 124  
 
  (1)     2