หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางสาวพีรญา อำนวยสาร
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทน ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเนินขี้เหล็ก
โทร : 087-1979191
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางสาวพีรญา อำนวยสาร
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 087-1979191
นางชุรี ถิ่นสิริพัฒนกิจ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 085-7348823
นางสาวพีรญา อำนวยสาร
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 087-1979191