หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางกันยกร วิสิทธิ์พานิช
ปลัด อบต.เนินขี้เหล็ก
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวพีรญา อำนวยสาร
หัวหน้าสำนักปลัด


นางชุรี ถิ่นสิริพัฒนกิจ
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายวิโรจน์ เหมือนครุฑ
ผู้อำนวยการกองช่าง