หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเนินขี้เหล็ก
โรงเรียนบ้านดอนจังหัน
สถานีอนามัยบ้านหนองสังข์
วัดหนองสังข์
“ภายในปี 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเนินขี้เหล็ก จะพัฒนาท้องถิ่นให้น่าอยู่
เชิดชูผลิตภัณฑ์ชุมชน เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง เคียงข้างชุมชน เตรียมคนสู่อาเซียน”
วิสัยทัศน์ อบต.เนินขี้เหล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบล
เนินขี้เหล็ก
อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
วิสัยทัศน์
“ภายในปี 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเนินขี้เหล็ก
จะพัฒนาท้องถิ่นให้น่าอยู่ เชิดชูผลิตภัณฑ์ชุมชน
เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
เคียงข้างชุมชน เตรียมคนสู่อาเซียน”
1
2
3
4
5
 
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.เนินขี้เหล็ก อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ค่ะ
 
 
 
 


นางกันยกร วิสิทธิ์พานิช
ปลัด อบต.เนินขี้เหล็ก
โทร : 095-6404939
 
 


นางสาวพีรญา อำนวยสาร
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 087-1979191


นายธเนศ แก่นสุข
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวธนพร สุวรรณมาโจ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวเจมชวดี กัณธิยวงษ์
นักวิชาการศึกษาช ำนาญการ


นางสาวกษมา มาเม่น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


จ่าเอกอัครเดช มินทมอน
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นางจารุวรรณ สีดาน้อย
ครู