หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล เนินขี้เหล็ก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเนินขี้เหล็ก
โรงเรียนบ้านดอนจังหัน
สถานีอนามัยบ้านหนองสังข์
วัดหนองสังข์
"ตำบลเนินขี้เหล็ก สร้างชุมชนเข้มแข็ง
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
วิสัยทัศน์ อบต.เนินขี้เหล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบล
เนินขี้เหล็ก
อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
วิสัยทัศน์
"ตำบลเนินขี้เหล็ก สร้างชุมชนเข้มแข็ง
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.เนินขี้เหล็ก อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ค่ะ
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 
 

พัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง
   
พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภค บริโภค
   
พัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 
 

ส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
   
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
   
ส่งเสริมการศึกษาให้แก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง
   
ส่งเสริมสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
   
ส่งเสริมให้เด็กและประชาชนได้ออกกำลังกาย และสามารถพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
 
 

ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
   
ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   
ส่งเสริมรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน