หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล เนินขี้เหล็ก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเนินขี้เหล็ก
โรงเรียนบ้านดอนจังหัน
สถานีอนามัยบ้านหนองสังข์
วัดหนองสังข์
"ตำบลเนินขี้เหล็ก สร้างชุมชนเข้มแข็ง
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
วิสัยทัศน์ อบต.เนินขี้เหล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบล
เนินขี้เหล็ก
อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
วิสัยทัศน์
"ตำบลเนินขี้เหล็ก สร้างชุมชนเข้มแข็ง
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.เนินขี้เหล็ก อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ค่ะ
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
 
 

ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   
พัฒนาบำรุงรักษา ป่า ดิน และน้ำ
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญา ท้องถิ่น
 
 

ส่งเสริมอนุรักษ์และสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
   
สนับสนุนองค์ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การสร้างธรรมาภิบาล และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 
 

ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
   
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชน
   
เสริมสร้างระบบคุณธรรม จริยธรรม ให้กับผู้บริหารและบุคลากรท้องถิ่น
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การสร้างธรรมาภิบาล และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 
 

ส่งเสริมและสนับสนุนการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดทุกชนิดในชุมชน
   
รณรงค์ให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ละ เลิก และไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
   
ส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูสภาพร่างกาย และจิตใจของผู้เสพยาเสพติดให้คืนสู่สภาพปกติ