หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล เนินขี้เหล็ก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเนินขี้เหล็ก
โรงเรียนบ้านดอนจังหัน
สถานีอนามัยบ้านหนองสังข์
วัดหนองสังข์
"ตำบลเนินขี้เหล็ก สร้างชุมชนเข้มแข็ง
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
วิสัยทัศน์ อบต.เนินขี้เหล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบล
เนินขี้เหล็ก
อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
วิสัยทัศน์
"ตำบลเนินขี้เหล็ก สร้างชุมชนเข้มแข็ง
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
1
2
3
4
5
 
  ไฟฟ้า ในตำบล
  ปัจจุบันในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล เนินขี้เหล็ก มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือนคิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะ ยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด เนื่องจากพื้นที่ที่มีความต้องการ ให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้น ยังไม่เป็นที่สาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบล จึงไม่สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกับถนน
 
  การโทรคมนาคม ในตำบล
 
ไปรษณีย์ จำนวน 1 แห่ง
  ให้บริการ เวลา 08.30-16.30 น.
ในวันจันทร์ – ศุกร์ (หยุดเสาร์-อาทิตย์)
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.เนินขี้เหล็ก อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ค่ะ

 
 
  กลุ่มอาชีพ/กองทุน ในตำบล
 

กลุ่มอาชีพ จำนวน 2 กลุ่ม
 
กลุ่มทำไม้กวาดดอกหญ้า
 
กลุ่มโรงสีข้าวชุมชน

กองทุนในหมู่บ้าน จำนวน 6 กองทุน
 
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
 
กองทุนออมทรัพย์เพื่อการผลิต
 
กองทุนเงินฝากสัจจะ
 
กองทุนแก้ไขปัญหาความยากจน ( กขคจ. )
 
กองทุนกลุ่ม SML
 
กองทุนกลุ่มปุ๋ยหมุนเวียน
 
  การประปา ในตำบล
 

  หมู่ที่ จุดที่ตั้งประปาหมู่บ้าน ประเภทประปา
  หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งใหญ่ ประปาบาดาล
  หมู่ที่ 2 บ้านดงจังหัน ประปาส่วนภูมิภาค
  หมู่ที่ 2 บ้านดังจังหัน (กลุ่มบ้านนางทอง พรไธสง) ประปาบาดาล
  หมู่ที่ 3 บ้านเนินขี้เหล็ก (บริเวณวัดเนินขี้เหล็ก) ประปาผิวดิน
  หมู่ที่ 4 บ้านเนินขี้เหล็ก (บริเวณวัดเนินขี้เหล็ก) ประปาผิวดิน
  หมู่ที่ 5 บ้านหนองไร่ ประปาบาดาล
  หมู่ที่ 6 บ้านดงฉัตรหวาย ประปาผิวดิน
  หมู่ที่ 7 บ้านหนองไม้ (กลุ่มบ้านประธานเสริฐ) ประปาบาดาล
  หมู่ที่ 7 บ้านหนองไม้ (กลุ่มวัดหนองไม้) ประปาบาดาล
  หมู่ที่ 7 บ้านหนองไม้ (กลุ่มบ้านหนองควง) ประปาบาดาล
  หมู่ที่ 8 บ้านดงเพิ่ม ประปาบาดาล
  หมู่ที่ 9 บ้านหนองสังข์ (กลุ่มสนามเพลาะ) ประปาบาดาล
  หมู่ที่ 9 บ้านหนองสังข์ (กลุ่มบ้านผู้ใหญ่สามารถ ขันทับทิม) ประปาบาดาล
  หมู่ที่ 9 บ้านหนองสังข์ (กลุ่มบ้านบ่อกระบาก) ประปาบาดาล
  หมู่ที่ 10 บ้านหนองพลับ (กลุ่มบ้านนายยอด กันเพ็ชร) ประปาบาดาล
  หมู่ที่ 10 บ้านหนองพลับ (กลุ่มบ้านหนองพลับ) ประปาบาดาล
  หมู่ที่ 10 บ้านหนองพลับ (กลุ่มบ้านหนองนกกระทุง) ประปาบาดาล
  หมู่ที่ 12 บ้านหนองขี้วัว (กลุ่มบ้านผู้ใหญ่ปกรณ์เกียรติ) ประปาบาดาล
  หมู่ที่ 12 บ้านหนองขี้วัว (กลุ่มบ้านเกริ่นกระถิน) ประปาบาดาล
  หมู่ที่ 12 บ้านหนองขี้วัว (กลุ่มบ้านกระดานป้าย) ประปาบาดาล