หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเนินขี้เหล็ก
โรงเรียนบ้านดอนจังหัน
สถานีอนามัยบ้านหนองสังข์
วัดหนองสังข์
“ภายในปี 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเนินขี้เหล็ก จะพัฒนาท้องถิ่นให้น่าอยู่
เชิดชูผลิตภัณฑ์ชุมชน เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง เคียงข้างชุมชน เตรียมคนสู่อาเซียน”
วิสัยทัศน์ อบต.เนินขี้เหล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบล
เนินขี้เหล็ก
อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
วิสัยทัศน์
“ภายในปี 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเนินขี้เหล็ก
จะพัฒนาท้องถิ่นให้น่าอยู่ เชิดชูผลิตภัณฑ์ชุมชน
เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
เคียงข้างชุมชน เตรียมคนสู่อาเซียน”
1
2
3
4
5
 
  ไฟฟ้า ในตำบล
  ปัจจุบันในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล เนินขี้เหล็ก มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือนคิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะ ยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด เนื่องจากพื้นที่ที่มีความต้องการ ให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้น ยังไม่เป็นที่สาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบล จึงไม่สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกับถนน
 
  การโทรคมนาคม ในตำบล
 
โทรศัพท์บ้าน จำนวน 99 หลัง
 
ไปรษณีย์ จำนวน 1 แห่ง
  ให้บริการ เวลา 08.00 – 16.00 น.
ในวันจันทร์ – เสาร์ (วันเสาร์ครึ่งวัน) หยุดวันอาทิตย์
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.เนินขี้เหล็ก อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ค่ะ

 
 
  กลุ่มอาชีพ/กองทุน ในตำบล
 

กลุ่มอาชีพ จำนวน 2 กลุ่ม
 
กลุ่มทำไม้กวาดดอกหญ้า
 
กลุ่มโรงสีข้าวชุมชน

กองทุนในหมู่บ้าน จำนวน 6 กองทุน
 
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
 
กองทุนออมทรัพย์เพื่อการผลิต
 
กองทุนเงินฝากสัจจะ
 
กองทุนแก้ไขปัญหาความยากจน ( กขคจ. )
 
กองทุนกลุ่ม SML
 
กองทุนกลุ่มปุ๋ยหมุนเวียน
 
  การประปา ในตำบล
 


การประปา ปัจจุบันมีบริการประปาหมู่บ้าน จำนวน 19 แห่ง
 
หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลเนินขี้เหล็ก
 
หมู่ที่ 2 บ้านดงจังหัน ตำบลเนินขี้เหล็ก (มีจำนวน 2 แห่ง)
 
หมู่ที่ 4 บ้านเนินขี้เหล็ก ตำบลเนินขี้เหล็ก
 
หมู่ที่ 5 บ้านหนองไร่ ตำบลเนินขี้เหล็ก
 
หมู่ที่ 6 บ้านดงฉัตรหวาย ตำบลเนินขี้เหล็ก
 
หมู่ที่ 7 บ้านหนองไม้ ตำบลเนินขี้เหล็ก (มีจำนวน 3 แห่ง)
 
หมู่ที่ 8 บ้านดงเพิ่ม ตำบลเนินขี้เหล็ก
 
หมู่ที่ 9 บ้านหนองสังข์ ตำบลเนินขี้เหล็ก (มีจำนวน 3 แห่ง)
 
หมู่ที่ 10 บ้านหนองพลับ ตำบลเนินขี้เหล็ก (มีจำนวน 3 แห่ง)
 
หมู่ที่ 12 บ้านหนองขี้วัว ตำบลเนินขี้เหล็ก (มีจำนวน 3 แห่ง)